II Kongres Rodziców Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Niezwykli rodzice niezwykłych dzieci"

II Kongres Rodziców Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Niezwykli rodzice niezwykłych dzieci"

Rejestracja

Uczestnik

Rejestracja zakończona 10.06.2017 10:00

zakończona

Opis wydarzenia

Szanowni Państwo,

Kongres „Niezwykli rodzice niezwykłych dzieci” – zgodnie z ideą zawartą w nazwie - ma służyć rodzicom dzieci z dysfunkcjami wzroku. Wspierać ich w wymianie doświadczeń, pogłębieniu wiedzy oraz poszukiwaniu rozwiązań problemów dotyczących rodzin w których wychowuje się dziecko niepełnosprawne wzrokowo.
W trakcie tegorocznego kongresu będziemy wspólnie zastanawiać się nad następującymi zagadnieniami:
Jak wspierać dziecko i rodzinę w różnych fazach rozwoju?
Jaka pomoc jest potrzebna rodzinie, by prawidłowo funkcjonowała w środowisku lokalnym?
Co robić, by skutecznie realizować proces wychowania dziecka niepełnosprawnego?
Co robić, by nasze dziecko mogło lepiej zrozumieć otaczające nas środowisko?
Te pytania stawia wielu rodziców.
Okazja do znalezienia odpowiedzi już 10 czerwca 2017 roku podczas „II Kongresu Rodziców Dzieci Niewidomych” w Owińskach.
Organizowany po raz drugi kongres, stanowi okazję do zmierzenia się z wyzwaniami, na które napotykają rodzice dzieci niepełnosprawnych. Chcemy oddać głos rodzicom, żeby mogli nie tylko wymienić się radami i pomysłami albo uzyskać wsparcie, ale także wspólnie wypracować coś, co ułatwi życie dzieciom i rodzicom.
Zaproszenie na Kongres organizatorzy kierują do rodziców dzieci niewidomych i słabowidzących.

Wykładowcami i prowadzącymi warsztaty będą:

prof. dr. hab. Anna Brzezińska
- absolwentka psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Profesor zwyczajny UAM w Poznaniu i SWPS w Warszawie. Członek Komitetu Psychologii PAN, kierownik Zakładu Psychologii Socjalizacji i Wspomagania Rozwoju w Instytucie Psychologii UAM oraz Katedry Psychologii Rozwoju i Edukacji w SWPS w Warszawie.
Od wielu lat zajmuje się psychologicznymi podstawami edukacji, głównie dzieci, ale także ich rodziców i nauczycieli.
Obszary zainteresowań badawczych to:
• psychologia rozwoju w okresie dzieciństwa, dorastania, dorosłości i starości;
• psychologia edukacji – opieka nad małym dzieckiem i wczesna edukacja, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, edukacja seniorów (szczególnie edukacja cyfrowa, aktywizacja społeczna, oferta uniwersytetów III wieku), tutoring nauczycielski i tutoring rówieśniczy;
• problemy zdrowia publicznego: odroczona dorosłość, starzenie się, niepełnosprawność, wykluczenie społeczne.
Współpracuje z redakcjami czasopism przeznaczonych dla rodziców i nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Bierze udział w konferencjach, seminariach i warsztatach dla nauczycieli, dyrektorów i doradców metodycznych.
Autorka ponad 300 prac z zakresu psychologii rozwoju i edukacji, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

dr. hab. Lucyna Bakiera
- adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną. Swoją aktywność naukową skupia wokół problematyki rozwoju psychicznego w okresie dorastania i dorosłości, ze szczególnym uwzględnieniem relacji rodzinnych wpływających na funkcjonowanie jednostki oraz zagadnień komplementarności międzygeneracyjnej. Autorka książek pt. Zaangażowane rodzicielstwo a autokreacyjny aspekt rozwoju dorosłych, Czy dorastanie musi być trudne? oraz współautorka Leksykonu psychologii rozwoju człowieka i monografii Wzory osobowe w rozwoju dorosłych.

mgr Alina Talukder
- 25 lat pracy w SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach w charakterze wychowawcy i nauczyciela orientacji przestrzennej.
Autorka licznych opracowań tyflokartograficznych.
Razem z Markiem Jakubowskim opracowała metodę tworzenia planów i map wypukłych która jest znakomitym narzędziem do pracy dydaktycznej z dziećmi niewidomymi i niedowidzącymi. Obecnie pracuje jako tyflopedagog w przedszkolu oraz zajmuje się szkoleniami propagującymi wiedzę z zakresu orientacji przestrzennej.
Została wyróżniona nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

mgr Marek Jakubowski
- prowadzący Studio Tyflografiki i Grafiki Komputerowej „TYFLOGRAF”
od lat zajmuje się nowoczesnymi technologiami pozwalającymi przybliżyć osobom niewidomym i słabo widzącym otaczającą ich rzeczywistość.
Jest współautorem i autorem różnorodnych, stosowanych aktualnie w Polsce i Europie technologii wykonywania tyflografik oraz map i planów wypukłych dla niewidomych i słabo widzących.
Według tej autorskiej koncepcji wykonano przystosowania Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk w Powsinie, Ogrodu Sensualnego Arboretum w Bolestraszycach oraz Leśnego Ogrodu Edukacyjnego w Puszczy Noteckiej dla potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku.
Na potrzeby stojących planów reliefowych i tyflomap ściennych opracował autorską technologię płukania polimerowego.
Opracował technologię pozwalające wykonywać oznakowania przestrzeni budynków dla niewidomych i słabowidzących.
Jest autorem książki: „Technologie tworzenia map dla niewidomych” oraz artykułów na temat tyflografiki, stosowania pisma brajla oraz technologii służących do tworzenia reliefowych przedstawień rzeczywistości.
Zajmuje się historią tyflokartografii i tyflografiki.
Wielokrotnie nagradzany nagrodami Ministra Edukacji Narodowej.
Laureat Medalu Komisji Edukacji Narodowej.
Laureat I nagrody Ministra Infrastruktury w 2006 roku za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kartografii.
Odznaczony srebrną odznaką Polskiego Związku Niewidomych.
Kawaler Orderu Uśmiechu.

mgr Anna Starczewska
- absolwentka Studium Umiejętności Osobistych Trenera w Warszawie oraz Studium Umiejętności Trenerskich w Poznaniu. Obecnie w trakcie międzynarodowej certyfikacji trenerskiej NVC. Od lat zajmuje się pracą z rodziną w zakresie efektywnej komunikacji bez przemocy. Prywatnie żona i mama dwójki dzieci.

dr Wiesław Poleszak
- psycholog, psychoterapeuta (Certyfikat Psychoterapii Gestalt), adiunkt w Pracowni Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej na wydziale Pedagogiki i Psychologii w Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Trener Instytutu Konsultantów Europejskich i Ośrodka Rozwoju Człowieka Fundacji „Masz Szansę”. Specjalizuje się w zakresie interwencji wychowawczej i rozwiązywaniu konfliktów.
Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu pomocy psychologicznej i profilaktyki zachowań problemowych oraz problemów społecznych. Autor kilku narzędzi do badania osobowości i zapotrzebowania na wsparcie.

W ramach kongresu będzie również można:
- porozmawiać z przedstawicielami instytucji wspierających środowisko niepełnosprawnych m.in.:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- skorzystać z darmowej pomocy prawnej,
- porozmawiać z psychologiem pracującym w Ośrodku o kwestiach związanych z wsparciem dziecka i
rodziny,
- zobaczyć najnowsze rozwiązania technologiczne dostępne na polskim rynku dla niewidomych i
słabowidzących – wystawa sprzętu elektronicznego i pomocy dla niewidomych.

Udział w kongresie jest bezpłatny.
Dla uczestników przewiduje się obiad, kawę i ciastko oraz integracyjne ognisko dla wszystkich uczestników na zakończenie kongresu.
Każdy rodzic ma prawo do udziału tylko w jednym warsztacie, który wybierze.
Dla zainteresowanych istnieje możliwość noclegu za niewielką opłatą.

PROGRAM

10.00 Otwarcie i powitanie gości
Starosta Powiatu Poznańskiego - Jan Grabkowski,
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych -Maria Tomaszewska
Przedstawicielka Rodziców w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach -

10.20 - 12.30 wystąpienia programowe

10.20 - 11.20 prof. dr hab. Anna Brzezińska – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - Instytut Psychologii
"Dorastanie do dorosłości - Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym – obraz, funkcjonowanie, badania"

11.30 – 12.30 dr hab. Lucyna Bakiera – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - Instytut Psychologii
„Potencjał rozwojowy rodziny w kontekście niepełnosprawności dziecka”

12.30 - 15.00 – przerwa na obiad i…
czas na:

• zwiedzanie Ośrodka – Park Orientacji Przestrzennej, Muzeum Tyflologiczne,
• spotkania z przedstawicielami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej,
• skorzystanie z zaproponowanych przez specjalistyczne firmy pokazów sprzętu dla niewidomych oraz tyflografik

15.00 - 17.00 Część warsztatowa
(warsztaty do wyboru przez uczestników na etapie zgłoszenia udziału)

I. Anna Starczewska –
„Porozumienie bez przemocy – model komunikacji NVC czyli językiem serca”
II. Alina Talukder -
„Orientacja przestrzenna od kołyski”
III. Marek Jakubowski
„Pomoce dla dzieci niewidomych z 20 prostych przedmiotów domowych”
IV. dr Wiesław Poleszak
"Konflikt w rodzinie nie jedno ma imię — jak rozwiązywać konflikty w relacji z dzieckiem"

17.30 Integracyjne spotkanie uczestników w Parku Orientacji
Podsumowanie kongresu
18.00 - Kolacja

Uczestnictwo w kongresie jest bezpłatne, każdy uczestnik otrzyma informator i materiały konferencyjne.

Zgłoszenia i rejestracja uczestników do 30 maja 2017 r.
poprzez stronę internetową: https://kongres-rodzicow-dzieci-niewidomych-czerwiec2017.konfeo.com
Możliwy jest bezpłatny nocleg w Ośrodku po uprzednim zgłoszeniu.

ZAPRASZAMY

Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 10.06.2017 10:00
Zakończenie: 10.06.2017 18:00

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach
Plac Przemysława 9, 62-005 Owińska

Strona rejestracji:
https://kongres-rodzicow-dzieci-niewidomych-czerwiec2017.konfeo.com

Udostępnij znajomym:

Organizator
Powiat Poznański Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach

Plac Przemysława 9, 62-005 Owińska

biuro@niewidomi.edu.pl
618126505